Oświadczenie o dostępności strony internetowej QCDA

Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Queens jest zaangażowane w zapewnienie, że jego treści cyfrowe są dostępne i możliwe do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. Stale poprawiamy doświadczenia użytkowników dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.

Status zgodności

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) określają wymagania dla projektantów i programistów w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Definiuje on trzy poziomy zgodności: Poziom A, Poziom AA i Poziom AAA. Nasze treści cyfrowe są częściowo zgodne z WCAG 2.1 poziom AA. Częściowo zgodny oznacza, że niektóre części treści nie są w pełni zgodne z tą normą dostępności.

Informacja zwrotna

Chętnie poznamy Twoje opinie na temat dostępności naszych treści cyfrowych. Daj nam znać, jeśli napotkasz problemy z dostępnością, korzystając z formularza opinii o dostępności strony internetowej.

W przypadku konieczności wprowadzenia udogodnień w dostępie do konkretnego programu lub usługi, należy skontaktować się z pełnomocnikiem ds. usług dla osób niepełnosprawnych QCDA pod numerem telefonu 718-286-6000 lub adresem RA@Queensda.Org.

Podejście do oceny

Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Queens ocenia dostępność swoich treści cyfrowych poprzez samoocenę.

To oświadczenie zostało utworzone w dniu 02/15/2023 r.