Nadchodzące sprawy 24-28 kwietnia 2023 r.

INTERESUJĄCE NAS SPRAWY - PONIEDZIAŁEK, 24 KWIETNIA 2023 R.

Ludzie v. PAUL VERITE
Część sądowa-AP6
Górna granica - ciężkie okrucieństwo wobec zwierząt

Ludzie v. OMAR HERRERA/ DAVID REILLY
Część sądowa-AP6
Główny zarzut - przestępcza sprzedaż marihuany 2˚

Ludzie v. CARLOS GARCIA
Część sądowa -TAP A
Top Count - Manslaughter 2˚

Ludzie przeciwko ALEXANDRA LOPEZ
Sąd Część-K12
Główny zarzut - napaść na pojazd 1̊

Ludzie przeciwko DESTINY LEBRON/ GIL IPHAEL
Sąd Część-K10
Top Count- Kidnapping 2˚

Ludzie v. STEVEN COHEN
Sąd Część K22
Top Count - Murder 2˚

INTERESUJĄCE NAS SPRAWY - WTOREK, 25 KWIETNIA 2023 R.

Ludzie przeciwko KEITH HOWARD
Część sądowa -TAP B
Top Count - Murder 2˚

Ludzie przeciwko SHMUEL LEVINE
Część sądowa -TAP B
Top Count - Murder 2˚

Ludzie przeciwko VERNONOWI DOUGLASOWI
Część sądowa -TAP A
Top Count - Rozbój 2˚ jako przestępstwo z nienawiścią

Ludzie przeciwko ALUTHEIMEEN IMADUDDEEN
Sąd Część K11
Top Count - usiłowanie zabójstwa 2˚

INTERESUJĄCE NAS SPRAWY - ŚRODA, 26 KWIETNIA 2023 R.

Ludzie przeciwko MICHAELOWI KOHNOWI
Część sądowa - W50
Top Count - Grand Larceny 3˚

Ludzie v. JOSEPH MADDALONI
Część sądowa -TAP A
Top Count - przestępcze posiadanie broni 1̊

Ludzie v. ROBERT VICKERS
Część sądowa -TAP A
Top Count - Scheme to Defraud 1˚

Ludzie v. GOEY CHARLES
Sąd Część K18
Top Count - Murder 2˚

Ludzie v. ANTHONY THOMAS
Część sądowa -TAP A
Top Count - Assault 1˚

INTERESUJĄCE NAS SPRAWY - CZWARTEK, 27 KWIETNIA 2023 R.

Ludzie v. KATTIE MINO
Część sądowa -TAP B
Top Count - Murder 2˚

Ludzie v. SHEILA MACK
Część sądowa -TAP D
Top Count - Manslaughter 2˚

Ludzie v. JONATHAN SANTOS
Część sądowa -TAP A
Top Count - przestępcze posiadanie broni 1˚

Ludzie przeciwko SUKHNANDAN MAHADEO
Część sądowa -TAP D
Top Count - Murder 2˚

Ludzie v. VICTOR MITCHELL
Część sądowa -TAP D
Główny zarzut - ciężkie zabójstwo w pojeździe

Ludzie v. THOMAS SAXTON
Sąd Część K23
Top Count - przestępcze posiadanie broni 2˚

SPRAWY INTERESUJĄCE - PIĄTEK, 28 KWIETNIA 2023 R.

Ludzie v. ANDREW CHANG
Sąd Część K21
Top Count - przestępcze posiadanie broni 2˚

Ludzie v. ANDRE HYMAN
Część sądowa-AP6
Top Count - promowanie seksualnego przedstawienia przez dziecko

Ludzie przeciwko KEVINOWI MARTINOWI
Część sądowa -TAP A
Główny zarzut - manipulowanie dowodami rzeczowymi

Ludzie v. TEVIN JACKSON
Część sądowa -TAP D
Top Count - Murder 2˚


Skargi karne i akty oskarżenia to oskarżenia.
Oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodni mu się winy.

Uwaga: Wszystkie postępowania sądowe zaplanowane są na godzinę 9:30 w budynku sądu 125-01 Queens Boulevard, chyba że określono inaczej.