Wydział Praktyki i Polityki Kryminalnej składa się z Biura Przyjęć i Oceny, Biura Sądu Kryminalnego, Jednostki Dywersji i Skazań Alternatywnych, Programu Adwokata Ofiar Przestępstw oraz Biura Programów Rehabilitacyjnych i Usług Restrukcyjnych.


Biuro Sądu Karnego

Biuro Sądu Karnego rozpatruje każdego roku ponad 10,000 spraw o wykroczenia, w tym oskarżenia o napaść, jazdę pod wpływem alkoholu, kradzież i inne. Te wszystkie sprawy są ścigane przez nowych asystentów prokuratorów okręgowych. Skarżący są wspierani przez Programy Adwokackie dla Ofiar Przestępstw. Kwalifikujący się oskarżeni w sprawach o przestępstwa niskiego stopnia mają możliwość uczestniczenia w programach leczenia odwykowego, zarządzania gniewem i innych programach dywersyjnych.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres CriminalCourt@queensda.org lub dzwoniąc pod numer 718.286.6035.


Biuro przyjęć i ocen

Biuro Przyjęć i Oceny jest odpowiedzialne za podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących oskarżenia i przygotowanie instrumentów oskarżenia dla wszystkich spraw aresztowania w Queens County. W ciągu kilku godzin od aresztowania, Intake Asystent Prokuratora Okręgowego i Paralegals przesłuchać ofiary przestępstw, świadków przestępstw i funkcjonariuszy organów ścigania. Zbierają również wszelkie dowody w postaci nagrań wideo i dokumentów niezbędnych do podjęcia tych decyzji. Biuro zapewnia terminowe postawienie zarzutów i współpracuje z Programem Alternatywnego Skazania Prokuratora Okręgowego, aby wspólnie prowadzić Program Dywersji przed postawieniem zarzutów dla pierwszorazowych przestępców z biletami stawiennictwa na biurku (DATs).

Wizją Prokuratora Okręgowego Katza jest to, że osoby popełniające przestępstwa po raz pierwszy i o niskim stopniu szkodliwości będą miały możliwość uniknięcia karalności i interakcji z systemem wymiaru sprawiedliwości.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres Intake@queensda.org lub dzwoniąc pod numer 718.286.6850.


Biuro Programów Rehabilitacyjnych i Usług Restrukturyzacyjnych

Biuro Programów Rehabilitacyjnych i Usług Naprawczych jest spełnieniem obietnicy Prokuratora Okręgowego, aby zapewnić, że Biuro Prokuratora Okręgowego Queens wymierza sprawiedliwość ze współczuciem. Biuro składa się z jednostki Diversion and Alternative Sentencing Unit oraz Crime Victims Advocate Program.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 718.286.6264.


Program wspierania ofiar przestępstw

Program Pomocy Ofiarom Przestępstw (Crime Victims Advocacy Program) nadal zapewnia wsparcie ofiarom przestępstw - w tym usługi doradcze, pomoc w poruszaniu się po systemie sądowym i uzyskiwaniu zwrotu wydatków związanych z przestępstwem, a także skierowania do wielu innych usług.

Program zapewnia środowisko, które umożliwia ofiarom przestępstw aktywne poszukiwanie sprawiedliwości dla siebie, swoich rodzin i społeczności, w której żyją.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres CVAP@queensda.org lub dzwoniąc pod numer 718.286.6812.


Dział dywersji i wyroków alternatywnych

Wydział Dywersji i Wyroków Alternatywnych ma za zadanie zapewnić, że osoby, które zostały aresztowane, mają możliwość skorzystania z odpowiednich interwencji i/lub usług rehabilitacyjnych. Jednostka oferuje możliwości dywersji przed i po postawieniu w stan oskarżenia osobom aresztowanym za drobne przestępstwa. Możliwości dywersji zapewniają jednorazowe lub krótkotrwałe interwencje, które zazwyczaj kończą się zamknięciem sprawy po pomyślnym zakończeniu. Dodatkowo, w ramach jednostki, program Second Chance Community Justice Program jest programem dywersyjnym, w którym członkowie/ liderzy społeczności rozpatrują skierowane do nich sprawy i oferują przestępcom niskiego szczebla możliwość naprawy i przywrócenia ich relacji ze społecznością.