Vincent_Carroll

Vincent J. Carroll

DORADCA GŁÓWNEGO ASYSTENTA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Absolwent College of the Holy Cross i Fordham Law School, pan Carroll rozpoczął pracę w biurze prokuratora okręgowego w Queens w 1976 roku, pracując w różnych biurach, w tym w apelacjach, sądach karnych i procesach Sądu Najwyższego. W 1982 r. odszedł, aby przez dziewięć lat pełnić funkcję zastępcy szefa Komisji ds. Zażaleń Wydziału Apelacyjnego dla drugiego i jedenastego okręgu sądowego.

Powrócił do biura prokuratora okręgowego w Queens w 1991 roku jako szef Biura Integralności Publicznej. Pan Carroll został zastępcą dyrektora wykonawczego ds. prawnych, a w 2002 r. został doradcą głównego asystenta prokuratora okręgowego.