Colleen_Babb

Colleen D. Babb

ASYSTENT WYKONAWCZY PROKURATOR OKRĘGOWY WYDZIAŁU PARTNERSTW SPOŁECZNYCH

Pani Babb ma ponad 25-letnie doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, szczególnie w odniesieniu do nastolatków. Jako szef Queens Borough w New York City Law Department- Office of Corporation Counsel, pani Babb była doradcą prawnym, strategicznym i politycznym biura. Brała udział w opracowaniu i wdrożeniu ustawy Raise the Age Law. Nadzorowała całokształt działalności kancelarii, w tym zarządzanie adwokatami, ich sprawami i rozstrzyganiem tych spraw.

W 1994 roku pani Babb została asystentką prokuratora okręgowego w biurze prokuratora okręgowego w Brooklynie, gdzie prowadziła ponad 30 spraw o przestępstwa, w tym zabójstwa i przestępstwa seksualne. Pani Babb awansowała na stanowisko zastępcy szefa biura ds. oceny wczesnych przypadków, zastępcy szefa biura sądu karnego, wielkiej ławy przysięgłych, pierwszego zastępcy szefa biura ds. głównych dochodzeń w sprawie narkotyków, a ostatecznie asystenta prokuratora okręgowego w szkolnym biurze rzecznictwa, gdzie była odpowiedzialna za wszystkie ściganie przestępstw związanych ze szkołą i spraw młodocianych przestępców w hrabstwie Kings.