Informacja prasowa

Twoja tygodniowa aktualizacja – 5 marca 2021 r.

Drodzy Przyjaciele i Sąsiedzi,
Moim obowiązkiem jako waszego prokuratora okręgowego jest podkreślenie, że od tych, którzy prowadzą interesy w Queens County, w tym od wykonawców i firm deweloperskich, oczekuje się…

(Kontynuacja)