Anons yo

BROOKLYN MESYE TE KONDANE POU PRIZON POU ATAK FATAL AK YON WÒCH SOU YON FANM NAN CORONA

January 10, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Elisaul Perez jodi a te kondane a 20 ane nan prizon pou atake 61 ane Guiing Ma kòm li te baleye yon twotwa nan Corona nan jou a apre Jou Aksyon de 2021, rapidman frape li de fwa nan tèt la ak yon gwo wòch. Avoka Distri…

ELMONT GASON TE KONDANE POU 22 ANE POU LAVI POU TIRE MADANM NAN JAMAYIK MOTÈL

January 6, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Malcom White te kondane jodi a 22 zan nan prizon pou tire madanm li pandan yon diskisyon nan yon otèl nan Jamayik, Queens, nan mwa mas 2020. Blan te kondane an Jiyè. Avoka Distri a Katz te di: “Mwen kwè santans lan enpoze jodi a bay omwen…

FILADÈLFI TE CHAJE AVÈK KRIYOTE BÈT APRE REGO PARK TRAFIK REVELE 8 TI CHEN MALNOURI

January 5, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Sèvis Ravon te akize jodi a ak tòtire e li pat bay manje ak bwè pou bèt yo an koneksyon avèk yon polis rego Park Samdi. Avoka Distri a Katz te di: “Erezman, vwa sa yo, viktim defans yo te sove soti nan sikonstans mizerab yo….

QUEENS NONM KONDANE POU TRAFIK SÈKS JÈN FI

January 5, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Darius “Gotti” Fleming te kondane jodi a 10 ane nan prizon pou trafik sèks nan yon timoun apre fòse yon ti fi ki gen 14 zan fè sèks ak etranje pou lajan kach nan yon otèl nan Jamayik, Queens. Viktim nan te sove soti nan yon kay…

PAPA QUEENS TE AKIZE POUTÈT YO TE PRETANN ASASINAY PITIT GASON 3 ZAN

December 21, 2022

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shaquan Butler te akize pou asasinay, mete byennèt sosyal yon timoun ak lòt krim an koneksyon avèk lanmò pitit gason li ki gen 3 zan ak abi fizik li a yon dezyèm timoun nan yon abri nan yon abri nan mwa ki sot pase a. Avoka…

BROOKLYN GASON YO TE AKIZE NAN SERI DE VÒL KONVENYANS

December 15, 2022

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Reginald Williams, Calvin Scantley ak Dewkwan Cooper te akize pa yon gran jiri ak asiyen sou vòl ak lòt chaj pou swadizan kenbe zam nan de moun nan de etablisman diferan nan Queens sou 20 novanm. Defansè Williams te akize tou epi yo te asiyen li sou…

APRE ENVESTIGASYON FATIGAN, DA KATZ KONSANTMAN POU VAKSINEN MOVE KONDANASYON

November 17, 2022

Rèn County District Melinda Katz jodi a ranpli mosyon ak avoka defans yo pou vaksinen de kondanasyon mal. Nan tou de ka yo, nouvo prèv te vini nan limyè: Nan Capers, prèv fizik la te endike ke yo te tire yon zam ak temwayaj temwayaj sèl soti Kevin McClinton kòm tirè a lone. McClinton, ki…

QUEENS NONM TE KONDANE A 40 ANE NAN PRIZON POU RANP FATAL SOU PLAS PAKIN NAN 2017

November 17, 2022

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Adrian Harry, ki gen 28 tan, te kondane yè a 40 ane pou lavi nan prizon pou kout zam apwè yon diskisyon sou yon plas pakin andeyò yon lojman pakin nan mwa desanm 2017. Touswit apre chanjman an, akize a te antre nan machin li ak…

EMT TE AKIZE POU SWADIZAN VÒLÈ KAT BANK NAN BOUS PASYAN AN POU LIKÈ AK MANJE

November 8, 2022

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke FDNY sèvis medikal ijans robert Marshall te akize pa yon gran jiri ak asiyen nan Tribinal Siprèm pou swadizan pran yon kat debi nan valiz la nan yon 79 ane-fin vye granmoun Springfield Gardens lè li te ap travay kòm yon EMT sou yon out…

RÈN MOUN TE KONDANE POU MANULAGHTER NAN LANMÒ ZANMI

November 2, 2022

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse ke Marcos Anzurez te kondane pou manifeste nan lanmò yon konesans nan kòmansman èdtan yo byen bonè nan Dimanch, 11 mas 2018. Avoka Distri a Katz te di: “Apre yon jijman jiri, akize sa a te twouve li koupab de sa ki lakòz lanmò sans li pandan yon…

DEFANSÈ PLEDE KOUPAB POU MANULAGHTER NAN ASASINAY FANM KI TE DEKOUVRI NAN SAK Duffel

November 2, 2022

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke David Bonola jodi a te plede koupab pou masak brital la nan Orsolya Gaal, ke yo te dekouvwi kò li nan yon sak espò toupwe Forest Park. Avoka Distri a Katz te di, “Rivyè sa a touye yon fanmi tout antye, kite de ti gason san…

AKIZE OTOBIS HIJACKER CHAJE POU SEZI MTA OTOBIS NAN CAMBRIA WOTÈ

October 29, 2022

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Dwayne Gaddy te akize ak gran lasante, vòlè, ensousyans ak lòt krim pou swadizan kòmandan yon otobis MTA ki gen anpil moun nan Cambria Heights nan Jedi maten ak sa ki te parèt yo dwe yon menaj. Tout pasaje yo apwoksimatif 30 pasaje yo…

AVOKA DISTRI A KATZ SEKIRITE AKIZASYON CHOFÈ KI PAT OKIPE NAN CHOFÈ KI TE MOURI AK KOURI NAN TI GASON 5-ZAN

October 20, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Xavier Carchipulla te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon kriminèl neglijans ak lòt krim. Akize a, ki pa gen lisans pou kondwi, swadizan te chofè a nan yon RAM 2018 Dodge ki te frape yon pyeton senk…

QUEENS NONM PLEDE KOUPAB POU MANSLAGUEUR NAN ASASINA VETERAN KI DISPARÈT DEPI 1976

October 18, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Martin Motta, ki gen 75 an, te plede koupab pou asasinay 1976 la nan yon veteran Dezyèm Gè Mondyal la ki gen 81 an. Motta ap fè fas a 20 ane nan prizon. Avoka Distri a Katz te di: “Ka sa a ki gen lontan…

RÈN GASON TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY POU TIRE OFISYE KOREKSYON NAN JAMAYIK.

October 17, 2022

Rèn Nan Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Mak Gibbs, ki gen 23 zan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasina, atak ak lòt chaj. Akize a swadizan tire plizyè kout fe nan yon foul moun nan lari a pandan yon chanjman nan lari…

AVOKA DISTRI QUEENS MELINDA KATZ APPOINTS 49 NOUVO ASISTAN AVOKA DISTRI YO

October 14, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse randevou 49 nouvo avoka distri a, pi gwo klas pou tout tan rantre nan Biwo Avoka Distri Rèn nan. “Mwen fyè dèske mwen akeyi gwoup divès sa a nan pwofesyonèl talan nan Biwo Avoka Distri Rèn nan. Mwen gade pou pi devan pou travay avèk yo…

RÈN TE KONDANE A 12 ANE NAN PRIZON POUTÈT OFISYE POLIS KI TE FRAPE NAN JE AK CROWBAR

October 7, 2022

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz jodi a te anonse ke Andres Tabares, ki gen 40 tan, te kondane pou pase 12 ane nan prizon sou akizasyon atak pou frape yon ofisye polis ak yon foul moun ki te lakòz gwo blesi fizik. Ofisye polis yo tap pouswiv de akize yo ki tap eseye blarize…

BRONX TE KONDANE POU UIT ANE NAN PRIZON POU EKSPLOZYON NONM APRE YO TE FIN BLESE OMOSEKSYÈL AK RASYAL

September 27, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Ramon Castro, ki gen 56 zan, te kondane pou pase 8 ane nan prizon pou atak kòm yon krim rayi pou yon ensidan Jiyè 2021 toupwe yon estasyon tren, Queens kote li te eklate yon nonm nan figi aprè li te itilize rasyal ak omoseksyèl….

DEZYÈM AKIZASYON KOUP sou trafik SÈKS AK PWOMOSYON CHAJ PWOSTITISYON

September 14, 2022

Queens Distri avoka Melinda Katz jodi a te anonse ke akize Destiny Lebron, 19 ak Gil Iphael, ki gen 22 zan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou trafik sèks ak lòt chaj nan ensidan an Jiyè 2022 ki te pran plas andedan otèl la Nan Jamayik, Queens….

LWEN ROCKAWAY FANM AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY NAN TWOTWA FATAL FRAPE AK KOURI

September 2, 2022

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Kiani Phoenix, ki gen 26 zan, te akize pa yon gran jiri Rèn nan sou asasinay ak lòt chaj pou swadizan frape yon nonm 59-zan ak machin li pandan li tap kondwi sou twotwa a deyò yon magazen konvenyans delivre sou 27 out.tyès nan Lwen…

Rankontre DA a

Video
Play Video

Fouye

Fouye...

kategori

Filter Pa Dat