Informacja prasowa

Twoja tygodniowa aktualizacja – 17 grudnia 2021 r.

Niedawno prezydent Joe Biden wydał pierwszą w swoim rodzaju Strategię Stanów Zjednoczonych w sprawie przeciwdziałania korupcji. Strategia ta wzywa do zwiększenia środków egzekwowania prawa i poprawy wymiany informacji między społecznościami wywiadowczymi w całym kraju, które poświęcają się działaniom antykorupcyjnym…(ciąg dalszy)