Informacja prasowa

Twoja tygodniowa aktualizacja – 10 czerwca 2022 r.

Przemoc z użyciem broni to choroba, która w tragiczny sposób dotknęła każdą część naszego kraju, pozostawiając po sobie zniszczenia i ból serca. Stan Nowy Jork jest jednak liderem, jeśli chodzi o ustawodawstwo, które wprowadza prawdziwe zmiany…(ciąg dalszy)