Informacja prasowa

Twoja cotygodniowa aktualizacja – 24 sierpnia 2023 r.

Uczciwość systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oznacza, że musimy ponownie ocenić sprawy, gdy pojawią się wiarygodne nowe dowody rzeczywistej niewinności lub niesłusznego skazania. W tym tygodniu złożyłem wnioski do obrońców o uchylenie trzech niesłusznych wyroków skazujących… (ciąg dalszy)