Informacja prasowa

RÈN NAN PLEDE KOUPAB POU ATAKE OFISYE POLIS KI TE FRAPE NAN JE AK CROWBAR

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse ke Andres Tabares, ki gen 40 tan, te plede koupab pou atake pwemye degre pou frape yon ofisye polis ak yon foul moun ki te lakòz gwo blesi fizik. Ofisye polis yo tap pouswiv de akize yo ki tap eseye blarize yon kay nan dat 16 avril 2019, nan Kew Gardens, Queens lè atak la te fèt. Ko-defansè Marlon Morales Moreira, ki gen 32 zan, te akize an koneksyon avèk ensidan an.

Avoka Distri a Katz te di: “Nan plede koupab, akize a te pran responsablite pou sa ki lakòz gwo blesi nan yon ofisye polis, ki tap reponn a yon rapò de yon tantativ kanbriyolè. Akize a kounye a ap fè fas a yon tèm prizon kòm pinisyon pou aksyon kriminèl li yo.”

Tabares, ki gen 89jri , Howard Beach, Queens te plede koupab nan Lendi pou atake nan pwemye degre anvan lakou Siprèm Queens Daniel Lewis. Jistis Lewis te endike ke li ta kondane akize a 12 ane nan prizon pou yo te swiv på 5 ane pòs-lage sipèvizyon sou 7 oktòb 2022. Defansè Morales Moreira, nan 75th Street, nan Woodhaven, Queens, te chaje epi li ap tann dat tribinal li nan dat 21 septanm 2022.

Dapre akizasyon yo, nan apeprè 21:40, nan Madi, 16 kwietnia 2019, yon apèl 911 te fèt nan men yon nonm ki te tande yon moun nan pòt li ap eseye kraze lakay li. Ofisye polis yo te reponn a 59adrès Avni an e te plase tabares ansanm ak akize Morales Moreira. Tou de akize yo imedyatman te kouri kite sèn nan nan direksyon diferan ak ofisye polis yo te bay chase. Ofisye polis Anthony Spinella te pouswiv Tabares sou pye. Kòm Ofisye Spinella te kenbe nan Tabares li te pwan chemiz li nan ki tan akize Tabares te balanse bra li alantou li epi frape Ofisye Spinella nan figi ak foul la li te kenbe.

Avoka Distri a Katz te di, kòm yon rezilta ensidan viktim nan te soutni blesi fizik grav sou je gòch li kite l ‘pa kapab fè devwa li kòm yon ofisye polis. Nan moman arestasyon akize yo, li te deklare nan rezime ak sibstans ke “li te yon erè” e ke li te jis “ap eseye retire.” Defansè Morales Moreira te eksploze san ensidan.

Asistan Avoka Distri a Gabriel Reale, nan Karyè Kriminèl Avoka Distri a, Biwo Krim Majò Krim yo ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Chèf ak Michael Whitney, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri egzekitif nan Gwo Divizyon Krim Daniel A. Saunders.

Posted in