Informacja prasowa

PREMIER KRÓLOWEJ MELINDA KATZ TWORZY NOWE BIURO W CELU WZMOCNIENIA I ROZSZERZENIA PROGRAMÓW SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ

Prokurator okręgowy Melinda Katz ogłosiła dzisiaj utworzenie nowego biura w celu wzmocnienia i rozszerzenia programów i jednostek sprawiedliwości naprawczej w biurze prokuratora okręgowego na Queensie oraz mianowanie Aishy Greene na szefa biura.

Prokurator Okręgowy Katz powiedział: “Biuro Programów Rehabilitacyjnych i Usług Naprawczych jest spełnieniem mojej obietnicy, aby zapewnić, że Prokuratura Okręgowa Queens wymierza sprawiedliwość ze współczuciem. Doświadczenie Aishy Greene jako prokuratora i udokumentowane osiągnięcia we wdrażaniu i prowadzeniu programów interwencyjnych czynią ją idealnym wyborem do kierowania tym nowym Biurem.”

Biuro składa się z jednostki Diversion and Alternative Sentencing Unit oraz Crime Victims Advocate Program.

Wydział Dywersji i Wyroków Alternatywnych ma za zadanie zapewnić, że osoby, które zostały aresztowane, mają możliwość skorzystania z odpowiednich interwencji i/lub usług rehabilitacyjnych. Jednostka oferuje możliwości dywersji przed i po postawieniu w stan oskarżenia osobom aresztowanym za drobne przestępstwa. Możliwości dywersji zapewniają jednorazowe lub krótkotrwałe interwencje, które zazwyczaj kończą się zamknięciem sprawy po pomyślnym zakończeniu. Dodatkowo, w ramach jednostki, program Second Chance Community Justice Program jest programem dywersyjnym, w którym członkowie/ liderzy społeczności rozpatrują skierowane do nich sprawy i oferują przestępcom niskiego szczebla możliwość naprawy i przywrócenia ich relacji ze społecznością.

Częścią nowo utworzonego biura jest również Program Adwokatów Ofiar Przestępstw, który nadal zapewnia wsparcie ofiarom przestępstw – w tym usługi doradcze, pomoc w poruszaniu się po systemie sądowym i uzyskiwaniu zwrotu wydatków związanych z przestępstwem, a także skierowania do wielu innych usług. Na stronie

Program zapewnia środowisko, które umożliwia ofiarom przestępstw aktywne poszukiwanie sprawiedliwości dla siebie, swoich rodzin i społeczności.

Zanim stanął na czele tego biura, asystent prokuratora okręgowego Greene był szefem biura ds. alternatywnych metod uwięzienia w biurze prokuratora okręgowego hrabstwa Bronx. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora Brooklyn Justice Initiatives oraz zastępcy dyrektora ds. strategii badawczo-praktycznych w Center for Court Innovation. Wcześniej pani Greene była głównym pełnomocnikiem sądowym sędziego Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork w części dotyczącej zintegrowanej przemocy domowej w Queens County oraz w części dotyczącej procesu o przestępstwo w Kings County. Swoją karierę rozpoczęła jako asystentka prokuratora okręgowego w biurach ds. przemocy domowej, apelacji i procesów narkotykowych w biurze prokuratora okręgowego hrabstwa Queens.

Biuro Programów Rehabilitacyjnych i Usług Restytucyjnych działa w ramach Wydziału Praktyki Kryminalnej i Polityki Prokuratora Okręgowego, którym kieruje asystentka wykonawcza prokuratora okręgowego Angela Albertus.