Informacja prasowa

INFORMACJA DLA MEDIÓW: MELINDA KATZ WNIOSKUJE O ODRZUCENIE SETEK SPRAW

BIULETYN INFORMACYJNY

Prokurator okręgowy Queens Melinda Katz osobiście zwróci się do sądu z wnioskiem o oddalenie setek spraw oskarżonych, którym obecnie zarzuca się włóczenie się w celu uprawiania prostytucji i zarzuty z tym związane, jutro, we wtorek 16 marca 2021 r. o godz. 10:30 przed p.o. sędziego Sądu Najwyższego Queens Toko Serita.

Jeszcze zanim został prokuratorem okręgowym w Queens County, DA Katz długo opowiadał się za uchyleniem prawa karnego 240.37 – statutu, który karał osoby na podstawie ich płci i wyglądu. Zbyt często osoby karane były już osobami pokrzywdzonymi i zmuszonymi do pracy w branży handlu seksualnego.

W zeszłym miesiącu Legislatura podjęła działania i uchyliła ten wadliwy statut.

Członkowie prasy są zaproszeni do wirtualnego uczestnictwa poprzez poniższy link i hasło.

http://wowza.nycourts.gov/VirtualCourt/st-qncrm.php?room=st-qncrm1

Hasło 0316

#