Comunicato stampa

KONDANASYON DEFANS LAN A 18 ANE NAN PRIZON APWÈ LI TE PLEDE KOUPAB POU TIRE MENNAJ NAN MWA JANVYE 2019

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Vernon Jeffers, ki gen 44 ane, te kondane pou pase 18 tan nan prizon apwè ke li te plede koupab pou eseye asasinay. Akize a te tire viktim nan lakay li nan mwa janvye 2019.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize sa a te kondane pou itilize yon zam danjere pou de fwa tire mennaj li nan pwatrin li pandan ke li te dekouraje nan kabann nan. Chans, li te siviv men li kontinye fè fas ak fado a nan blesi fizik ak sikolojik.”

Jeffers, nan Seagirt Boulevard nan Far Rockaway, Queens, te plede koupab sou 9 novanm 2021, pou eseye asasinen anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Michael Yavinsky. Yè, Jistis Yavinsky te kondane akize a 18 ane nan prizon, pou yo te swiv pa senk ane liberasyon sipèvizyon.

Avoka Distri a Katz te di, daprè dosye Tribinal la, yon ti tan aprè 2 zè dimaten nan dat 19 janvye 2019, akize a te antre nan apatman 117th Street ki gen 48 tan, tire li de fwa pandan ke li te nan kabann li, epi li te kouri kite sèn nan. Fanm nan te kapab rele 911 e rapò ke li te tire pa mennaj li. Yo te eksploze akize a twa jou apre.

Kontinye, DA te di, viktim nan te oblije fè operasyon pou trete blesi li yo, ki te gen ladan li yon fwa lapè. Yon bal rete louvri sesyon toupre kolòn vètebral li.

Asistan Avoka Distri a Jennifer Camillo, nan Biwo Vyolans Domestik DA a, te pwosekite ka a, avèk asistans Avoka Distri a Afroza Yeasmin, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Kenneth Appelbaum, Chèf Biwo Audra Beerman, Chèf Depite, Mary Kate Quinn, Asistan Chèf Depite, Howard McCallum, Sipèvizè, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Major Crimes Daniel Saunders.

 

Pubblicato in