Comunicato stampa

GRAN JIRI ENDIRÈK QUEENS NONM POU ATAK ASANSÈ SOU FANM; DEFANSÈ CHAJE AVÈK ABI SÈKS AK TANTATIV VÒL

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Ralph Toro, ki gen 62 zan, te akize pa yon gran jiri konte Queens e li te jwenn asiyasyon nan Tribinal Siprèm sou vòl, abi seksyèl ak lòt chaj.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize a akize pou komèt de separe, terifye atak asansè – apeprè yon èdtan apa, nan menm jou a – andedan bilding apatman Forest Hills yo. Kòm swadizan, akize a te tann pou fanm yo dwe pou kont li epi nan yon espas ki fèt pou rale yon kout kout epi atake yo.”

Toro, nan Queens, te jwenn asiyasyon jodi a anvan Tribinal Siprèm Jistis Queens Ushir Pandit-Durant sou yon akizasyon sis-konte chaje l ‘ak de konte nan vòlè nan premye degre, abi seksyèl nan premye degre an, de konte nan posesyon kriminèl nan yon zam nan katriyèm degre ak menase nan dezyèm degre an. Jistis Pandit-Durant te bay lòd pou akize a pou retounen nan Tribinal 3 mas 2022. Si yo te kondane li, akize a ap fè fas a jiska 16 ane lavi nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di, nan maten 17 desanm 2021, nan apeprè 11 è dimaten, akize a swadizan kanpe andedan yon asansè ak yon fanm 28-zan nan yon bilding apatman sou 75ri . Lè pòt yo louvri, Toro te kòmanse sòti asansè a, Lè sa a, toudenkou vire alantou ak swadizan parèt yon kouto pandan y ap mande lajan nan men fanm lan. Li te antre nan pòch jakèt li. Viktim nan te tire sou akize a lwen li e li te kouri kite l.

Nan dezyèm ensidan an, DA Katz te di, nan apepwè 12 p.m. menm jou sa a, akize a te swiv yon fanm 51-zan nan yon asansè andedan yon apatman bilding sou 108th Street. Toro swadizan rale yon kouto, te mande pou viktim nan ba li lajan, epi bloke l ‘soti nan sòti nan asansè a.

Pandan akize a te kontinye mande lajan nan men madanm nan, li te enfòme l ke li pa gen lajan kach e li te vide sa ki nan pòch li sou planche a. Akize a, pandan ke li toujou kenbe kouto a, swadizan mete men l ‘desann pantalon viktim nan ak agresyon seksyèlman atake li. Viktim nan te eseye goumen ak akize a lè sa a, li kouri kite kote a.

Kontinye, DA Katz, dezyèm ensidan sa a te kaptire sou siveyans videyo. Lapolis te kapab lokalize plis siveyans siveyans soti nan divès sous ak trase mouvman akize a nan yon abri mwens pase yon kilomèt soti nan dènye ensidan an.

Asistan Avoka Distri a Talia S. Vogel, nan Biwo Espesyal Viktim Espesyal Pwokirè Distri a, ap pwosekite ka a, anba sipèvizyon Avoka Distri a Eric C. Rosenbaum, Biwo Biwo, Biwo Lynn Pomodore ak Brian C. Hughes, Depite Biwo Biwo Avoka, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Avoka Distri egzekitif pou Gwo Krim Daniel A. Saunders.

#

Pubblicato in