Mizajou chak semèn ou – 6 oktòb 2023

Kriz la fentanyl ki aflije vil nou an ak peyi nou an mande ke moun nan lapolis fè tout nan pouvwa nou fèmen manifaktirè nakotik ilegal ak foto epi kenbe trafik yo responsab … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 29 septanm 2023

Mwen te antre nan Gouvènè Kathy Hochul semèn sa a pou siyen yon pake lejislatif pou yon ekstansyon pou pwoteksyon kont trafik imen nan vil nou an ak eta. Krim heinous sa a rete youn nan pi souse ak Queens se espesyalman vilnerab kòm kay la nan de gwo èpòt ak yon gwo popilasyon imigran…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 8 septanm 2023

Apwè ke li te idantifye tèt li kòm yon ofisye polis, yon kopi devwa te atake dènyèman pandan y ap eseye fè yon arestasyon. Akizasyon yo kont atakè yo – premye degre atak ak etranj – reflete gravite agresyon an kont li … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 1 septanm 2023

Lòd Pwoteksyon Ekstrèm New York la (ERPO), oswa lwa “Wouj Drapo” anpeche moun ki montre siy pou yo te yon menas pou tèt yo oswa lòt moun soti nan achte legalman oswa posede yon zam … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 24 out 2023

San Patipri nan sistèm jistis kriminèl la vle di nou dwe re-evalye ka lè nouvo prèv kredib nan inosans aktyèl oswa move kondanasyon. Mwen te ranpli mosyon semèn sa a ak avoka defans yo vaksinen twa kondanasyon mal … (kontinye)

Li plis

MOUN TE KONDANE POU ASASINAY POU ATAK BLAN SOU LAVI NWA AP VIV

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse ke Frank Cavalluzzi te kondane de nèf konte asasinay pou atake lapè Nwa live matyè yo nan mwa jen 2020, premye chaje nan yo ki te pote yon gan ak lam sèrated ak Lè sa a, eseye kouri yo sou kondwi SUV li sou twotwa a. Avoka Distri…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 18 out 2023

Pwogram Amelyorasyon Biznis Komèsan yo, ki te kreye pa biwo mwen an nan konjonksyon avèk pwopriyetè biznis NYPD ak biznis lokal yo pou konbat vòl ak repete, te wè rezilta pozitif depi lansman li yo nan 2021. Mwen te anonse ekspansyon pwogram nan semèn sa a nan chak presizyon nan Queens … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – Out 11, 2023

Mwen te anonse yon akizasyon 50-konte jiri semèn sa a kont yon doktè chaje ak abi seksyèlman abize twa pasyan nan NewYork-Presbyterian Queens lopital ak dwòg ak vyole twa lòt fanm nan kay Queens li yo … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 4 out 2023

Mwen te gen plezi nan pran pati nan sis nasyonal swa evènman yo nan Madi. Li te gwo yo wè anpil fanmi, timoun ak granmoaj jwi yon aswè nan jwèt, manje, rafrechisman ak mizik … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 23 desanm 2022

Pandan n ap prepare nou pou vizite moun nou renmen yo pou jou ferye yo, li enkonvenyan sou mwen pou ensiste sou enpòtans ki genyen nan kondwi san danje. Nou chak pote responsablite endividyèl la pou rete vijilan ak pridan pandan y ap kondwi sou wout vil nou yo … (kontinye)

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 16 desanm 2022

Kounye a, lavant Cannabis legal nan New York yo disponib sèlman pou pasyan yo nan 38 dispansè medikal eta otorize. Regilatè leta yo dènyèman te bay 36 nan premye lisans dispansè eta a mwa pase a, ki endike ke lavant legal nan Cannabis rekreyasyon ta kòmanse byento … (kontinye)

Li plis

DA KATZ CHAJ OPERATÈ NAN UNLICENS DISPANSÈ CANNABIS NAN ROCKAWAY PARK

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke de mesye yo te akize de mesye yo ak posesyon vant ilegal ak posesyon kriminèl nan Cannabis pou swadizan opere yon dispansè mariwana ilegal ki sòti nan yon otobis lekòl konvèti nan Rockaway Park, atravè Rockaway Ferry Dock, mwens pase de blòk ki sòti nan lekòl…

Li plis

DA KATZ SEKIRITE AKIZASYON SOU KADEJAK, KANBRIYOLÈ POU ENVAZYON VYOLAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Michael Rispers te akize pa yon gran jiri e te asiyen sou kadejak, kanbriyolè, atak ak lòt chaj ki sòti nan yon envazyon ame. Risper swadizan antre nan yon kay nan Jamayik, Queens, ak vyolans atake yon rezidan fi. Lè yon manm fanmi l te tande rèl…

Li plis

DA KATZ SEKIRITE AKIZASYON DILÈ DWÒG NAN POSESYON MÒTÈL

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Dennis Carrol te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a sou akizasyon kriminèl posesyon kriminèl yon sibstans ki sou kontwòl. Aprè Administrasyon pou kontwòl Dwòg Ameriken (DEA) te sispann machin Carrol nan Hollis nan dat 28 novanm, yo te jwenn de kilo nan kòf…

Li plis

Mizajou chak semèn ou – 9 desanm 2022

Denmen se Jou Dwa Zannimo entènasyonal, yon tan pou selebre ak rekonèt tèt nou pou pwoteje dwa zanmi fourur nou yo. Kanpay la pataje ak Jou Dwa Moun paske bèt yo se manm vwa nan kominote nou an merite swen ak respè otan ke moun … (kontinye)

Li plis