מחלקת העררים והליטיגציה המיוחדת מורכבת מלשכת העררים, יחידת הסיכול והליטיגציה האזרחית, יחידת LEOW ותפקיד מומחה הגירה שנוצר לאחרונה.


ערר

לשכת הערעורים אחראית על כל ההתדיינות המשפטית של המשרד לאחר הרשעה הן ברמה המדינתית והן ברמה הפדרלית ומשמשת כמחלקה משפטית ומרכז מחקר לכל עוזרי התובע המחוזי במשרד. עיקר העבודה בערכאת הערעורים כרוכה בהגנה על הרשעות במשפט במחלקת הערעורים, המחלקה השנייה.

לשכת הערר מאוישת בפרקליטי ערעורים מנוסים המיומנים בזיהוי סוגיות משפטיות ומשפטיות, וכן משמשים כיועצים לעורכי דין ומשמשים כסנגורים לעמדות המשפטיות של המשרד בטיפול בתיקי הערעור שלו.

בנוסף, לשכה זו מאוישת בעוזרים זוטרים אשר מוקצים על בסיס זמני כדי לחדד את כישורי המחקר והכתיבה המשפטיים שלהם ולשפר את בסיס הידע המשפטי שלהם. סייעות אלה משתתפות בתכנית הכשרה מובנית המותאמת במיוחד לצרכי לשכת הערר ולטיפול בעררים. לכל עוזר זוטר מוצמד גם עוזר בכיר המפקח ועורך את כל העבודה הכתובה. הלשכה גם קובעת באופן קבוע מועדים לבתי משפט כדי לתת לעוזרים ניסיון במתן טיעונים בעל פה.

תפקיד משמעותי של ערכאת הערר הוא לתת מענה לבקשות לביטול הרשעות לפי סעיף 160.59 לחוק סדר הדין הפלילי המאפשר בנסיבות מסוימות לאטום הרשעות בנות 10 שנים שאינן אלימות. הציבור יכול למצוא מידע על אופן הגשת בקשה לסגירת תיק באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט.

לקבלת מידע נוסף, שלח דוא" ל Appeals@queensda.org או התקשר למספר 718.286.6227.


היחידה לחופש המידע ולליטיגציה אזרחית

בתוך לשכת העררים פועלות יחידת הסיכול והיחידה לליטיגציה אזרחית. יחידת הסיכול מטפלת בכל הבקשות לפי חוק חופש המידע. בשנת 2020 לבדה ענתה יחידת הסיכול לכ-300 בקשות. משרד זה מספק באופן קבוע לציבור ולעיתונות אלפי עמודים של מסמכים. היחידה לליטיגציה אזרחית מגיבה לבקשות בין-משרדיות ורשויות אכיפת החוק לקבלת רשומות על תיקים ספציפיים, וכן לזימונים לרשומות או לעדויות בתביעות אזרחיות.

לקבלת מידע נוסף אודות יחידת FOIL, בקר בסעיף FOIL בדף המשאבים שלנו או foilunit@queensda.org דוא"ל.


מומחה הגירה

קווינס DA מלינדה כץ הקימה תובעת מיוחדת עם תואר מומחית הגירה בשנה הראשונה שלה בתפקיד. מומחה ההגירה, הפועל במסגרת מחלקת ערעורים וליטיגציה מיוחדת, מופקד על שירות קהילת המהגרים הקשורה באופן ספציפי להעמדה לדין פלילי. מגוון רחב של הרשעות פליליות עלול לגרום להשלכות הגירה חמורות עבור נאשמים שאינם אזרחים, כגון הרחקה מארצות הברית ושלילת הטבות אחרות. מומחה ההגירה משמש כמשאב כלל משרדי ובעיקר מסייע לעוזרי פרקליטים מחוזיים לנווט בין אפשרויות טיעון ולסייע במסגור דיספוזיציות שימנעו השלכות הגירה לא רצויות. מאז יצירת התפקיד באפריל 2020, מומחה ההגירה היה מעורב ביותר מ -30 דיספוזיציות.

לקבלת מידע נוסף, שלח דוא"ל למשרד לענייני מהגרים בטלפון OIA@queensda.org או התקשר למספר 718.286.6690.


יחידת העדים של קצין אכיפת החוק (LEOW)

יחידת LEOW, במסגרת מחלקת עררים וליטיגציה מיוחדת, מוקדשת למילוי חובתו של פרקליט המחוז לחשוף ראיות להתנהגות בלתי הולמת לכאורה של אנשי רשויות אכיפת החוק שיהפכו לעדי תביעה. לפרקליט המחוז יש חובה חוקית ואתית ליידע את הסנגורים על כל התנהגות בלתי הולמת שעדים ביצעו בעבר שעלולה להשפיע על אמינות עדותו של העד.

יחידת LEOW אוספת מידע ממקורות שונים, כגון מחלקת הפנים של משטרת ניו יורק והוועדה לבדיקת תלונות אזרחיות. המידע הרלוונטי נחשף במכתב ונמסר לתובע שהוקצה לגילוי להגנה. יחידת LEOW מפוקחת על ידי תובעים מנוסים המספקים גם ייעוץ וליווי משפטי לתובעי המשפט של המשרד בעמידה בחובות הגילוי שלהם ובהכנת עניינים אלה להתדיינות משפטית.

לקבלת מידע נוסף, שלח דוא" ל LEOW@queensda.org.