מעל המים הסוערים של זמננו, אנו בונים גשרים – גשרים כדי לשמור על ביטחון הקהילות שלנו תוך אימוץ גישות חדשות ומתקדמות כלפי התביעה ומערכת המשפט הפלילי.

הסחה וענישה חלופית

אסטרטגיות יעילות להגנה על הקהילות שלנו חייבות להיות מרובות פנים ומקיפות. בעוד שהענשת העבריינים האלימים והמסוכנים ביותר שלנו היא תמיד בראש סדר העדיפויות, רבים מדי מהקהילות שלנו ממשיכים להיות מוטרדים ממעגל הפשיעה, השימוש בסמים והכליאה. אי אפשר לשבור את המעגל הזה אם לא נחזק משמעותית את האלטרנטיבות ואת ההסחה מהכלא.

התובעת המחוזית כץ הקימה את הלשכה לתוכניות שיקום ושירותים משקמים, שהיא מימוש הבטחתה לשמור על ביטחון המחוז שלנו תוך הבטחה שהצדק ינוהל בחמלה ובהגינות. חלק חיוני של הלשכה הוא יחידת ההסחה והענישה החלופית, אשר מוקדשת להבטיח כי לאנשים שנעצרו יוצעו הזדמנויות להתערבויות מתאימות ו / או שירותי שיקום. היחידה מציעה הזדמנויות הסחה לפני ואחרי ההעמדה לדין לאנשים שנעצרו בגין עבירות ברמה נמוכה, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם בתי משפט שיתופיים לפתרון בעיות המציעים טיפול וניסיון משפטי תומך ולא אדברסרי. הזדמנויות ההסחה מספקות התערבויות חד פעמיות או קצרות טווח שבדרך כלל גורמות לסגירת תיקים עם סיומם המוצלח.

היחידה עובדת עם כל בעלי העניין, כולל הרשות השופטת, לשכת עורכי הדין ונותני שירותים כדי להבטיח, למשל, שמי שחווה התמכרות לסמים או בעיות נפשיות מחובר לשירותים קהילתיים משמעותיים. בנוסף, במסגרת היחידה, תוכנית הזדמנות שנייה לצדק קהילתי היא תוכנית הסחה שבה חברי קהילה / מנהיגים שומעים מקרים המופנים אליהם ומציעים לעבריינים ברמה נמוכה הזדמנות לתקן ולשקם את יחסיהם עם קהילותיהם. עם דגש על מיצוי דין, ניתנת לעבריינים הזדמנות להבין את ההשפעה שהייתה לפשעיהם על הקורבן ועל הקהילה. גישה זו של "צדק מאחה" הוכחה כמפחיתה רצידיביזם, מגבירה את הבטיחות ויוצרת קהילות חזקות יותר. כאן בקווינס, אנו ממשיכים להציע בתי משפט ותוכניות יעילים - וחסכוניים - כדי לעזור לעבריינים לא אלימים לשבור את מעגל ההתמכרות שמתדלק התנהגות פלילית.


מדיניות טיעון הוגנת וצודקת

מיד עם כניסתו לתפקיד ביטל פרקליט המחוז כץ את מדיניות הממשל הקודם, שדרשה מהנאשמים לוותר על זכויותיהם טרם הגשת כתב אישום כדי לקבל טיעון באישום מופחת. על פי המדיניות הקודמת, נאשמים כלואים נדרשו לוותר על זכותם שחבר מושבעים גדול ישמע מיד את עניינם כדי לקבל הצעת טיעון. בנוסף, כל הנאשמים שהואשמו בעבירה נדרשו גם הם לוותר על זכויותיהם למשפט מהיר תוך כדי ניהול משא ומתן להסדר טיעון. ביום הראשון, פרקליט המחוז כץ התנער ממדיניות זו ויישם מדיניות חדשה המאפשרת כעת לנאשמים לקבל הצעת טיעון הוגנת מבלי לוותר על זכויותיהם ולא משנה מתי יתנהל המשא ומתן. מדיניות זו מיישמת את אמונתו של פרקליט המחוז כץ כי אין לכפות על נאשמים לוותר על הזכויות המוקנות להם בחוק.


 

המלצות לשחרור על תנאי

תחת הנהגתו של פרקליט המחוז כץ, דחתה הפרקליטות מדיניות נוקשה בנוגע להמלצות לשחרור על תנאי. עו"ד כץ יישם מדיניות המביאה בחשבון לא רק את העובדות העומדות בבסיס הפשע אלא גם את מאמצי השיקום של הנאשמים. פרקליט המחוז סבור כי יש להתחשב בנאשמים שהוכיחו כי הם מועמדים טובים לשחרור על תנאי וכן לשקול את העלויות היומיומיות העצומות של שיכון אסירים נוספים המוכנים לחזור לחברה תחת פיקוח של שחרור על תנאי.


 

פחות העמדות לדין על עבירות ברמה נמוכה יותר

ד"ר כץ הנהיג מספר קווי מדיניות חדשים שנועדו להתמודד עם פערים גזעיים ואי צדק מערכתי. בשנת 2020 סירב פרקליט המחוז להעמיד לדין 26% מכלל המעצרים, עלייה של 15% בירידה לעומת 2019. בנוסף, היא לא העמידה לדין מספר קטגוריות עבירה בדרגה נמוכה וכל מעצר נבחן בקפידה לפני הגשת כתב אישום.

במהלך ההפגנות השקטות והצעדות המאורגנות למען צדק וסיום אי-השוויון הגזעי, סירב ד"ר כץ להעמיד לדין את כל המעצרים המבוססים אך ורק על הפרות עוצר או אי-שמירת ריחוק חברתי או עטיית מסכה, שכן הם השפיעו באופן לא מידתי על קהילות צבעוניות.


 

חתימה על הרשעות לא אלימות בנות עשרות שנים

תפקידה המשמעותי של ערכאת הערר הוא לתת מענה לבקשות לביטול הרשעות לפי חוק סדר הדין הפלילי המאפשר בנסיבות מסוימות לאטום הרשעות בנות עשר שאינן אלימות . מידע על אופן הגשת בקשה לסגירת תיק ניתן למצוא באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט. למרות שמשרדנו אינו מכריע בסופו של דבר בבקשות אלה, לשכת הערר אינה מתנגדת כדבר שבשגרה לבקשות אטימה אם המבקש זכאי לסעד זה. בשנה האחרונה ביטלו בתי המשפט 31 הרשעות, ושחררו את המבקשים משעבוד של הרשעות לא אלימות בנות עשרות שנים.


 

דרישה למצוינות באמצעות הכשרה

אחת העדיפויות הגבוהות ביותר של עו"ד כץ היא להבטיח שהצוות יעמוד בסטנדרטים האתיים הגבוהים המוטלים על התובעים. ככזו, היא שיפרה את מחלקת ההכשרה המשפטית של המשרד כדי להבטיח הכשרה מדורגת של כל עוזרי פרקליטי המחוזות וכן השתלמויות משפטיות של הצוות המקצועי של המשרד. תוכניות ההכשרה כוללות את תוכנית הכשרת האוריינטציה הנכנסת לעובדים חדשים, תוכנית הכשרה לעוזר עברייני / חבר מושבעים גדול, שנועדה לפתח תובעים ככל שהם מתקדמים בקריירה שלהם ומתחילים לטפל בעבירות, כמו גם הכשרה בסנגור משפטי הן לעוזרי בית המשפט הפלילי והן לעוזרי בית המשפט העליון. בנוסף לתוכניות הקריירה, מחלקת ההכשרה המשפטית מנהלת השתלמויות משפטיות חודשיות ושבועיות הן ברחבי המשרד והן לחטיבות ולשכות בודדות, כולל הכשרה על המורכבות של מתן שירותי תביעה במחוז המגוון ביותר מבחינה אתנית וגזעית בארצות הברית. התובע המחוזי גם הנהיג פרוטוקול משופר לזיהוי וטיפול מיידי בטעויות ובעיות פוטנציאליות. יתר על כן, עוזרי פרקליטי המחוז נדרשים להשתתף לפחות בשלושה אירועים קהילתיים בשנה על מנת להעלות את המודעות הקהילתית שלהם.


 

היחידה לסיכול וליטיגציה אזרחית

היחידה לסיכול וליטיגציה אזרחית מטפלת בבקשות לפי חוק חופש המידע ונותנת מענה לבקשות בין-משרדיות ורשויות אכיפת החוק לקבלת רישומים בתיקים ספציפיים וכן לזימונים לרשומות או לעדויות בליטיגציה אזרחית. בשנת 2020 נענתה היחידה לכ-300 בקשות FOIL, ואפשרה לציבור גישה לאלפי עמודי מסמכים. בהנחיית עו"ד כץ, יחידת הסיכול מגיבה במהירות לבקשות אלה ואף הגבירה את הדיווח על מספר השוטרים המעורבים בתביעות אזרחיות הקשורות לעבודה.

היכן שהדבר מותר על פי החוק, המשרד הרחיב את קטגוריות המידע שאנו חושפים כעת. לאחרונה חשפנו רשימה של 2,100 שוטרים המעורבים בתביעות אזרחיות הקשורות לעבודה – אחת הרחבות בעיר.