Vincent_Carroll-scaled

Vincent J. Carroll

KONSÈY BAY AVOKA ASISTAN CHÈF LA

Yon diplome nan Kolèj Kwa Sentespri a ak Lekòl Lalwa Fordham, Mesye Carroll te kòmanse nan Biwo Avoka Distri Rèn nan ane 1976, k ap travay nan divès biwo ki gen ladan apèl, Tribinal Kriminèl ak Esè Siprèm. Nan lane 1982, li te kite pou vin Chèf Komite Divizyon Apèl pou Dezyèm ak Onzyèm Distri Jidisyè pou nèf ane.

Li te retounen nan Biwo Komisè Gouvènman Queens la an 1991 kòm Chèf Biwo Entegrite Piblik. Mesye Carroll te ale nan vin Depite Egzekitif pou Zafè Legal ak nan 2002 te vin Konsèy bay Chèf Asistan Avoka Distri a.