Colleen_Babb

Colleen D. Babb

AVOKA ASISTAN DISTRI EGZEKITIF DISTRI A NAN DIVIZYON PATENARYA KOMINOTÈ

Ms. Babb gen plis pase 25 ane eksperyans nan jistis kriminèl, patikilyèman ki gen rapò ak adolesan. Kòm Chèf Konsèy Queens Borough nan Depatman Lwa Vil New York City, Ms. Babb te konseye legal, estratejik ak konseye politik pou biwo a. Li te ede nan devlopman ak aplikasyon nan Lwa sou Laj la Ogmante. Li te sipèvize operasyon yo an jeneral nan biwo a, ki gen ladan avoka jere, ka yo ak dispozisyon ka sa yo.

An 1994, Ms. Babb te vin yon avoka distri asistan avèk Biwo Avoka Distri Brooklyn nan, kote li te eseye plis pase 30 ka kriminèl, ki gen ladan omisid ak ofans sèks. Pwomosyon Msye Babb la te enkli vin Chèf Biwo Depite Biwo Evalyasyon Ka Bonè a, Depite Biwo Tribinal Kriminèl, Gran Jiri, Premye Biwo Depite Biwo Envestigasyon Narcotics yo epi finalman asistan Avoka Distri a nan Biwo Defansè Lekòl la, kote li te responsab pou tout pwosekisyon krim ki gen rapò ak lekòl ak tribinal pou timoun ki gen rapò ak krim ki gen rapò ak lekòl.