https://queensda.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-300-1.png

וינסנט ג’יי קרול

יועץ לעוזר הראשי לפרקליט המחוז

בוגר מכללת הצלב הקדוש ובית הספר למשפטים פורדהם, מר קרול החל לעבוד במשרד התובע המחוזי של קווינס בשנת 1976, ועבד בלשכות שונות, כולל ערעורים, משפט פלילי ומשפטים בבית המשפט העליון. בשנת 1982 עזב כדי להתמנות לסגן ראש ועדת הקובלנות של מחלקת הערעורים במחוזות השיפוט השני והאחד עשר למשך תשע שנים.

הוא חזר למשרד התובע המחוזי של קווינס ב-1991 כראש לשכת היושרה הציבורית. מר קרול המשיך להיות סגן המנהל לעניינים משפטיים ובשנת 2002 הפך ליועץ לעוזר התובע המחוזי הראשי.