https://queensda.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-300-1.png

ג’ניפר ל. נייבורג

עוזר פרקליט מחוז ראשי

עוזרת התובעת המחוזית הראשית ג’ניפר נייבורג היא תובעת מאז 1993. לפני כהונתו של ד”ר כץ, שימשה גב’ נייבורג את המשרד בתפקידים רבים: עורכת דין מוכשרת, מורה, מנהלת ומחדשת.

מאז כניסתה של ד”ר כץ לתפקידה בינואר 2020, גב’ נייבורג עבדה ללא לאות כדי למלא את משימת התובע המחוזי של צדק אמיץ – שמירה על ביטחון קהילות קווינס, תוך סיוע ביישום הגינות והוגנות במערכת המשפט הפלילי.

גב’ נייבורג ביצעה בחריצות את סדרי העדיפויות של התובע הכללי בהדמיה מחדש של ניהול הצדק במחוז קווינס. היא פיקחה על ארגון מחדש ויצירת לשכות חדשות ויישמה אגפים, תוכניות ומדיניות חדשים בתוך המשרד.

גב’ נייבורג הובילה את המשרד במהלך מגפת הקורונה חסרת התקדים – וממשיכה להוביל את הפעילות המשפטית מדי יום, תוך עבודה צמודה עם התובע המחוזי כדי להתמודד עם אתגרים במערכת המשפט הפלילי שלנו.

לפני שמונתה לעוזרת ראשית, גב’ נייבורג הקדישה את זמנה וכישרונה בעיקר כפרקליטה משפטית או כמנהלת במספר לשכות משפט, כולל לשכות המשפט של בית המשפט העליון, הלשכה לפשעים פליליים חמורים והלשכה למשפטי רצח. נייבורג העמידה לדין באופן אישי כמה מהפשעים החמורים ביותר במחוז קווינס, כולל רצח, שוד, פריצה, חטיפה, תקיפה פלילית ותיקי סמים A-1.

במשך שנים רבות, בנוסף לניהול לשכות המשפט, שימשה גב’ נייבורג גם כסגנית מנהל הסנגור המשפטי. בתפקיד ההכשרה שלה, גב’ נייבורג פיקחה ופעלה כסגל עבור תוכניות הכשרה פנימיות רבות וגם ניהלה באופן קבוע תוכניות הכשרה עבור סוכנויות חיצוניות, כולל משטרת ניו יורק, PAPD, מרשלים מכבי האש של ניו יורק וה- PD של מחוז רוקלנד.

בנוסף להנהגתה את הצוות הניהולי של DA Katz, גב’ נייבורג משמשת כפרופסור מן החוץ בבית הספר למשפטים קרדוזו לאחר שלימדה בבית הספר למשפטים פורדהם במשך 10 השנים הקודמות.