Jennifer_Naiburg-scaled

Jennifer L. Naiburg

ASISTAN AVOKA CHÈF DISTRI A

Chèf Asistan Avoka Distri a Jennifer Naiburg te yon pwosekitè depi 1993. Anvan administrasyon DA Katz la, Madam Naiburg te sèvi Biwo a nan anpil kapasite: kòm yon avoka akonpli, pwofesè, manadjè, ak inovatè.

Depi DA Katz te pran biwo an janvye 2020, Msye Naiburg te travay san pran souf pou akonpli misyon Avoka Distri a nan Brave Justice – kenbe kominote yo nan Queens an sekirite, pandan y ap ede aplike jistis ak ekite nan sistèm jistis kriminèl la.

Msye Naiburg te avèk dilijans egzekite priyorite DA a nan rete administrasyon jistis nan Queens County. Li te sipèvize restrikti a ak kreyasyon nouvo biwo ak aplike nouvo divizyon, pwogram, ak règleman nan biwo a.

Madam Naiburg te inogire biwo a atravè pandemi COVID san parèy – epi li kontinye mennen operasyon legal chak jou, pandan y ap travay kole kole ak Avoka Distri a atake defi nan sistèm jistis kriminèl nou an.

Anvan yo te nonmen Asistan Chèf Asistan, Madam Naiburg sitou konsakre tan li ak talan kòm swa yon avoka jijman oswa yon manadjè nan plizyè biwo jijman ki gen ladan biwo siprèm Tribinal siprèm, Karyè Kriminèl Majò Krim Biwo, ak Biwo Jijman Homicide. Msye Naiburg te pèsonèlman eseye kèk nan krim Queens County ki gen ladan asasinay, vòl, kanbriyolè, kidnapin, atak krim ak A-1 ka nakotik.

Pou anpil ane, nan adisyon a jere biwo jijman, Madam Naiburg te sèvi tou kòm Direktè Depite nan Defans Jijman. Nan pozisyon fòmasyon li Madam Naiburg sipèvize ak aji kòm fakilte pou anpil pwogram fòmasyon nan kay ak tou regilyèman fè pwogram fòmasyon pou ajans deyò, ki gen ladan NYPD, PAPD, NYC Dife Marshals ak Rockland PD.

Anplis lidèchip li nan ekip egzekitif DA Katz la, Madam Naiburg sèvi kòm yon Pwofesè Adjwen nan Lekòl Lwa Cardozo apre li te anseye nan Lekòl Fordham Lwa pou 10 ane anvan yo.