https://queensda.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-300-1.png

ג’ונט טרייל

עוזר בכיר לפרקליט המחוז של מחלקת עררים וליטיגציה מיוחדת

גב’ טרייל, תובעת ותיקה מזה 28 שנה במשרד התובע המחוזי של קווינס, תדרכה, טענה, ערכה ופיקחה על יותר מ-1,000 ערעורים פליליים והביאס קורפוס פדרלי הן כמערערת והן כמשיבה בבית המשפט לערעורים בניו יורק, בבית המשפט לערעורים של ארצות הברית במעגל השני, בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז המזרחי של ניו יורק ובמחלקת הערעורים, מחלקה שנייה. היא הייתה ראש לשכת העררים מאז 2014.