https://queensda.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-300-1.png

ג’ון מ. קסטלנו

יועץ לפרקליט המחוז

מר קסטלנו עובד במשרד התובע המחוזי של קווינס במשך 36 שנים, האחרונה שבהן כסגן עוזר התובע המחוזי ויועץ הערעורים הראשי של המחלקה לעניינים משפטיים. בתפקידים אלה ואחרים, מר קסטלנו פיקח על לשכת הערעורים במשך 23 שנים וטיפל בתיקים בכל הרמות של מערכת בתי המשפט המדינתיים והפדרליים.

מר קסטלנו טען תיקים בפני בית המשפט העליון של ארצות הברית והוא תדרך, טען או ערך יותר מ-100 תיקים בבית המשפט לערעורים בניו יורק. הוא מרצה תדיר בלשכות עורכי הדין ובמקומות אחרים ברחבי המדינה בנושאים רבים הקשורים למשפט פלילי.