ਮੇਲਿੰਡਾ ਕੈਟਜ਼ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਵੀਨਜ਼ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸਦੀ ਆਗਵਾਨੀ ਤਹਿਤ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਚਾਓ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ…

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ >

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ