לעיתונות

היום, ביום החיילים המשוחררים, אני מהרהר בחוב שאנו חבים לכל הגברים והנשים הגיבורים שהקריבו למען חירותנו… (המשך)

עיתונות אחרונה