לעיתונות

העדכון השבועי שלך – 29.9.2023

הצטרפתי השבוע למושלת קתי הוצ’ול לחתימה על חבילת חקיקה להרחבת ההגנות מפני סחר בבני אדם בעירנו ובמדינתנו. פשע נתעב זה נותר אחד הפחות מדווחים וקווינס פגיעה במיוחד כביתם של שני שדות תעופה גדולים ואוכלוסיית מהגרים גדולה. (המשך)

עיתונות אחרונה