לעיתונות

העדכון השבועי שלך – 22 בספטמבר 2023

משרדי
הגיש השבוע כתב אישום נגד מדקר ללא רישיון
בגין תקיפה, המתה בקלות דעת ועיסוק בלתי מורשה במקצוע… (המשך)

עיתונות אחרונה