Demann pou Pwopozisyon pou Devlopman Kominotè Pou Kominote Queens ak Pwojè Prevansyon Krim

Mete ajou sou Out 20, 2021

Biwo Avoka Distri Queens distri a (QDA) ap mande pwopozisyon ki soti nan aplikan ki kalifye pou aplike Devlopman Kominote Rèn nan ak Pwojè Prevansyon Krim (QDA-CYDCPP).

Travay la solisite nan RFP sa a pral avanse misyon QDA a envesti nan pwogram inovatè ak enpak ki kreye kominote ki pi an sekirite.

Objektif yo ak espere rezilta pwopozisyon finanse yo se bay aktivite jèn yo ak vlope sèvis kòm yon pati nan yon apwòch plis holistic pou ede jèn moun diminye krim ak jistis kriminèl ak ogmante angajman nan pwosesis, rekreyasyon, akademik ak aktivite devlopman karyè. QDA ap chèche pwopozisyon pou bay fòmasyon ladrès, sèvis sipò ak aktivite rekreyasyon jèn moun ki gen laj [11-18] nan zòn ki enpòtan yo.

Biwo Avoka Distri Rèn nan antisipe finansman total pou pwojè a dwe jiska $2,750,000 pandan tèm kontra a.

DOKIMAN

DOWNLOAD: QDA Demann pou Pwopozisyon pou aplike Devlopman Avoka Distri Queens ak Pwojè Prevansyon Krim (QDA-CYDCPP).

DOWNLOAD: Pwopozisyon Bidjè Modèl.

DOWNLOAD: Kesyon-ak-Repons Adendum pou Devlopman Avoka Distri Queens ak Pwojè Prevansyon Krim (QDA-CYDCPP). Tout kesyon yo te resevwa apre dat limit orijinal la nan Lendi, 28 jen 2021 yo enkli nan nouvo adolesans sa a.

DAT LIMIT YO

Dat pwopozisyon dat: Soumèt pwopozisyon yo dwe akòz pa Vandredi 24 septanm 2021, pa 4:00pm EST. Pwopozisyon yo ta dwe nan yon fòma Elektwonik PDF epi yo ta dwe e-mail nan
RFPBIDS@
queensda.org
. Liy sijè a nan imèl la ta dwe: Soumèt: QDA-CYDCPP RFP.

Dat Anons pwojè a: Sou oswa sou Oktòb 22, 2021.