보도

DE MESYE YO TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY NAN KOUT KOUTO LANMÒ NAN MOUN; YON AKIZE TE AKIZE TOU POU DEZYÈM TOUYE JIS DE JOU APRE

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Raymond Kenner, 22, ak Alexander Stephens, ki gen 31 an, te akize pa yon gran jiri Queens County ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon asasinay lanmò yon nonm ki te mouri nan Hollis, Queens, nan dat 21 desanm 2021. Defansè Kenner te anplis de sa te akize pou yon dezyèm omisid nan lanmò yon viktim ki te mouri toupwe Rufus Park jis de jou pita.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize yo chaje avèk aji nan konsè nan lanmò youn nan viktim yo. Youn nan akize yo swadizan koupe yon lòt gason jis de jou apre. Akize yo ap fèt pou kont pou asasinay san sans sa yo.”

Kenner, nan Lwès 31lari nan Manhattan, ak Stephens, nan 109th Wout nan St Albans, Queens, te jwenn asiyasyon pou yè anvan lakou Siprèm Jistis Kenneth, sou yon akizasyon 11-konte chaje yo ak de konte asasinay nan dezyèm degre, vòl nan premye ak dezyèm degre, apwopriye ak prèv fizik, posesyon kriminèl nan pwopriyete yo vòlè senkyèm degre ak posesyon kriminèl nan yon zam nan katriyèm degre.

Defansè Kenner te anplis de sa chaje nan menm akizasyon an avèk asasinay nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl de yon zam nan katriyèm degre an relasyon ak dezyèm omisid lan. 2022년 4월 25일 Tribinal 25 avril 2022. Si yo te kondane Kenner ak Stephens chak ap fè fas a jiska 25 ane lavi nan prizon. Kenner fè fas a yon lòt 25 ane adisyonèl 25 ane nan prizon sou dezyèm akizasyon asasinay lan.

2021년 1월 21일, 앤드류 쿤지, 자마이크 애비뉴, 프랜시스 루이스 대로와 카펜터 애비뉴에 있습니다. Nan yon pwen, akize yo te konfwonte viktim nan 25-zan ak moman pita Mesye Cunjie te sou tè a nan plizyè blesi koud.

DA Katz te di ke viktim nan te pwese ale nan yon lopital kote li te trete pou blese nan do l ‘ak pwatrin men li te mouri nan blesi yo.

2021년 1월 23일, 2021년 11월11일 오후 89 번가 루퍼스 킹 파크 (Rufus King Park) 벤자민 바스케스(Benjamin Vasquez)의 89번가 루퍼스 킹 파크(Rufus King Park)에서 29시를 보냈습니다. Yon ti tan apre, Mesye Vasquez te pita jwenn ak plizyè blesi koud. Li menm tou, li te mouri kòm yon rezilta nan atak kout la.

Daprè akizasyon yo, lè Kenner te apwouve pa lapolis, li te pote menm rad yo ke li te wè mete sou pye videyo jan li swadizan swiv viktim nan sou21 desanm. Te gen tou san swadizan pratike sou rad li. Defansè Stephens te pote menm bòt yo soti nan siveyans videyo a nan21 desanm ak bòt sa yo tou swadizan te gen tach san sou yo.

Anplis de sa, DA te di, lapolis te refè yon kouto pliye swadizan swadizan soti nan pòch defans lan Kenner.

Asistan Avoka Distri a Kenneth Zawistowski, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Peter McCormack III ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Adjwen, Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Majorite Krim Daniel A. Saunders.

에 게시 됨