לעיתונות

DE MESYE YO TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY NAN KOUT KOUTO LANMÒ NAN MOUN; YON AKIZE TE AKIZE TOU POU DEZYÈM TOUYE JIS DE JOU APRE

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Raymond Kenner, 22, ak Alexander Stephens, ki gen 31 an, te akize pa yon gran jiri Queens County ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon asasinay lanmò yon nonm ki te mouri nan Hollis, Queens, nan dat 21 desanm 2021. Defansè Kenner te anplis de sa te akize pou yon dezyèm omisid nan lanmò yon viktim ki te mouri toupwe Rufus Park jis de jou pita.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize yo chaje avèk aji nan konsè nan lanmò youn nan viktim yo. Youn nan akize yo swadizan koupe yon lòt gason jis de jou apre. Akize yo ap fèt pou kont pou asasinay san sans sa yo.”

Kenner, nan Lwès 31lari nan Manhattan, ak Stephens, nan 109th Wout nan St Albans, Queens, te jwenn asiyasyon pou yè anvan lakou Siprèm Jistis Kenneth, sou yon akizasyon 11-konte chaje yo ak de konte asasinay nan dezyèm degre, vòl nan premye ak dezyèm degre, apwopriye ak prèv fizik, posesyon kriminèl nan pwopriyete yo vòlè senkyèm degre ak posesyon kriminèl nan yon zam nan katriyèm degre.

Defansè Kenner te anplis de sa chaje nan menm akizasyon an avèk asasinay nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl de yon zam nan katriyèm degre an relasyon ak dezyèm omisid lan. Detantè Jistis la te bay lòd pou akize yo pou yo retounen nan Tribinal 25 avril 2022. Si yo te kondane Kenner ak Stephens chak ap fè fas a jiska 25 ane lavi nan prizon. Kenner fè fas a yon lòt 25 ane adisyonèl 25 ane nan prizon sou dezyèm akizasyon asasinay lan.

Daprè akizasyon yo, nan Madi, 21 desanm 2021, yon ti tan anvan 21:00, kòm Andrew Cunjie, te mache desann Jamayik Avenue, akize yo te swadizan obsève sou siveyans videyo apre li soti nan Francis Lewis Boulevard nan Carpenter Avenue. Nan yon pwen, akize yo te konfwonte viktim nan 25-zan ak moman pita Mesye Cunjie te sou tè a nan plizyè blesi koud.

DA Katz te di ke viktim nan te pwese ale nan yon lopital kote li te trete pou blese nan do l ‘ak pwatrin men li te mouri nan blesi yo.

Kontinye, DA Katz, daprè akizasyon yo, nan dat 23 desanm 2021, akize Kenner te swadizan kaptire sou siveyans videyo alantou 23:00 sou89th Avenue touprè Rufus King Park ak 29 ane fin vye granmoun Benjamin Vasquez. Yon ti tan apre, Mesye Vasquez te pita jwenn ak plizyè blesi koud. Li menm tou, li te mouri kòm yon rezilta nan atak kout la.

Daprè akizasyon yo, lè Kenner te apwouve på lapolis, li te pote menm rad yo ke li te wè mete sou pye videyo jan li swadizan swiv viktim nan sou21 desanm. Te gen tou san swadizan pratike sou rad li. Defansè Stephens te pote menm bòt yo soti nan siveyans videyo a nan21 desanm ak bòt sa yo tou swadizan te gen tach san sou yo.

Anplis de sa, DA te di, lapolis te refè yon kouto pliye swadizan swadizan soti nan pòch defans lan Kenner.

Asistan Avoka Distri a Kenneth Zawistowski, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Peter McCormack III ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Adjwen, Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Majorite Krim Daniel A. Saunders.

פורסם ב

עיתונות אחרונה