לעיתונות

DE REZIDAN QUEENS TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY AK LÒT KRIM POU KONDWI BWÈ, TRENNEN AKSIDAN KI TE TIYE TRAVAYÈ LOPITAL LA.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Alamin Ahmed ak Mir Fahmid, tou de nan Jamayik, Queens, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasinay, manulag ak lòt chaj.

Avoka Distri a Katz te di, “Ou på ka itilize lari vil nou an tankou si yo te Daytona Speedway oswa jwenn dèyè volan an nan yon machin ki entoksike. Kòm pretann, akize yo te trennen kous nan Kew Gardens Hills byen bonè nan maten 20 novanm 2020 lè yo te fè aksidan nan epi tiye yon lòt chofè ki te sou wout li pou travay nan yon lopital ki tou pre. Youn nan akize yo te swadizan entoksike jan li te kondwi. Akize yo kounye a ap fè fas a akizasyon trè grav epi yo pral fèt an kont pou aksyon swadizan yo.”

Ahmed ak Fahmid, tou de 24 ak rezidan Jamayik, Queens, te jwenn asiyasyon jodi a anvan lakou Siprèm Jistis Queens Michael Aloise sou yon akizasyon 20-konte. Akize yo chaje avèk asasinay nan dezyèm degre, manulaghter nan dezyèm degre a, kriminèl omisid, atak nan dezyèm degre, enprime kondwi, patisipe nan yon konpetisyon vitès reglemante oswa ras ak plizyè vyolasyon trafik. Ahmed se anplis chaje ak manulagè machin nan dezyèm degre ak opere yon machin motè pandan y ap anba enfliyans alkòl. Fahmid anplis chaje ak kite sèn nan nan yon ensidan san yo på rapòte ak apwopriye ak prèv fizik. Jistis Aloise te bay lòd pou akize yo pou yo retounen nan Tribinal la nan dat 22 mas 2022. Si yo te kondane li, Ahmed ak Fahmid fè fas a jiska 25 ane lavi nan prizon.

Dapre akizasyon yo, nan kòmansman èdtan yo byen bonè nan dat 20 novanm 2020, tou de mesye yo te asiste yon fèt nan Bwouklin pou selebre anivèsè nesans Fahmid la. Apre fèstivite yo, pè a te ale nan yon estasyon gaz sou Main street ak Inyon Turnpike pou ranpli. Lè sa a, de mesye yo te wè sou siveyans videyo afiche bò kote nan yon limyè wouj ak lè siyal la chanje vèt, yo swadizan akselere byen vit kous desann Inyon Turnpike.

DA Katz te kontinye ke tou de gason swadizan vitès nan de limyè solid wouj. E menm jan ak akize yo te rapidman apwoche Parson Boulevard, Daniel Crawford te kondwi nan sid parson Boulevard ki te antèt pou travay nan Queens Lopital Jeneral. Menm jan Mesye Crawford te antre nan entèseksyon an, li te frape pa tou de Mercedes Benz Ahmed te swadizan kondwi ak akò wouj la Honda Akò Fahmid swadizan kondwi.

Dapre akizasyon yo, de machin yo – tou de ale plis pase 90 mph – T-bone Mr. Crawford toyota. Jamayik ki gen 52 zan, rezidan Queens te soufwi ak yon dekapite entèn e li te kouri ale nan menm lopital kote li te travay e li te pwononse mò.

DA te di ke akize machin Ahmed la te andikape nan aksidan an e yo te mennen li nan prizon pa lapolis nan sèn nan. Nan moman sa a, Ahmed swadizan te montre siy entoksikasyon ak yon tès administre nan sit aksidan an swadizan te montre nivo alkòl san Ahmed a te .094 – pi wo a limit legal la. Akize Fahmid te akize poutèt li tap sove sèn nan.

Asistan Avoka Distri a Kanella Georgopoulos, nan Karyè Kriminèl Avoka Distri a ak Majò Krim Biwo, ap pwosekite ka sa a anba sipèvizyon Avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Biwo, Michael Whitney, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

פורסם ב

עיתונות אחרונה