לעיתונות

DA MELINDA KATZ GEN TOUT POUVWA A ISTWA MWA SELEBRASYON AK ONÈ YO REMAKAB MANM KOMINOTE QUEENS YO

Queens District Avoka Melinda Katz te òganize yon pwogram selebre nan onè nan istwa Nwa nan Teyat Nwa a sou 16 fevriye 2022. Pwogram nan enkli ap viv mizik ak pèfòmans dans soti nan atis lokal yo, remak envite espesyal nan Konsèy Minisipalite Adrienne Adams, ak yon adrès modèl på fondatè Rezo Nasyonal la, Reveran Al Sharpton. Komisè Gouvènman an te onore plizyè moun remakab pou anplifye “Pi bon nan Queens.”

Avoka Distri a Katz te di, “Onore Istwa Nwa se yon deklarasyon enpòtan chak ane. Nou dwe selebre ak peye lajan taks bay kontribisyon yo souvan neglije nan Ameriken Nasyonzini yo nan pwòp minisipalite nou nan Queens ak atravè nasyon an. Pwogram sa a te yon gwo opòtinite pou refleksyon ak selebrasyon ak onè nou yo ak envite chin an tap.”

Reveran Al Sharpton, fondatè Rezo Aksyon Nasyonal la, te fè yon diskou modere epi diskite sou enpòtans ki genyen nan komemore Istwa Nwa nan tout nasyon an. Rev. Sharpton te ankouraje odyans lan pou sipòte ofisyèl nwa yo e yo te vin endividyèlman angaje tèt yo.

“Pi bon fason pou selebre istwa Nwa se kontinye fè kèk ak itilize sa nou genyen nan men nou epi sèvi ak sa nou genyen ki disponib pou nou,” Rev. Sharpton te di. “Chak jenerasyon anvan nou te jwenn yon fason pou bay pwochen jenerasyon an yon lavi miyò. Mwen detèmine pou pitit mwen yo ak pitit pitit mwen yo ap viv yon lavi miyò pase mwen. Paske nan fen jounen an, ou på pral jije på sa ou te di … Se sa ou te fè. Se konsa, angajman ou aswè a ta dwe ke mwen pral fè kèk istwa nwa.”

Avoka Distri a te rekonèt tou Mesye Carl Clay, fondatè ak pwopriyetè teyat Nwa spectre an, nan okazyon an okazyon50th teyat la. Depi 1970, Teyat la Nwa te grandi nan yon atizay miltipliye ak konpayi medya nan Sidès Queens ki te pwodwi ak prezante plis pase 150 jwe, 30 fim, ak anpil travay nan mizik, dans, ak pèfòmans atizay.

Onè aswè a enkli:

  • Ralph McDaniels, hip hop lejand ak fondatè Nan Bwat Mizik Vwa a, te onore pou reyalizasyon eksepsyonèl li nan medya emisyon ak mizik.
  • לארי “רנמן” מור, aktivis kominotè, onore pou defansè tan long li sou non Queens Sidès.
  • Rezo Resous Blaque ak fondatè Aleeia Abraham, te onore pou travay yo nan inite majorite katye Nwa ak biznis lokal yo nan Queens.
  • Allison Wright, Asistan Avoka Distri a, Majò Krim Ekonomik, te onore pou plis pase 20 ane sèvis dedye.
  • Sharon Walker, Sekretè Jijman Federal II, te onore pou sipò san pran souf li ak 36 ane sèvis nan Biwo Avoka Distri Rèn nan.

Aswè a te gen ladan tou pèfòmans dinamik pa Konpayi Dans Devore, סולנים Jen Rodgers ak Jared Davidson, ak yon nimewo pouvwa soti nan Queens Alliance Drumline. Fèstivite aswè a te kòmanse avèk yon envokasyon pa Dr Philip Craig nan Legliz Kominote Springfield la epi li te fini ak yon benediksyon pa Dr Maria L. Hubbard nan Agape Bethel Kominote Devlopman Kominote.

פורסם ב

עיתונות אחרונה