Без категории

73-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ОСУЖДЕН ЗА ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ГАСТРОНОМЕ

29 мая, 2023

Грозит до 55 лет лишения свободы Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац объявила, что Джеймс Фрейли был признан виновным в покушении на убийство и хранении наркотиков и оружия в 2021 году в результате стрельбы по владельцу гастронома в Брайарвуде и последующего обнаружения большого количества героина в его доме. Фрейли был условно-досрочно освобожден за убийство в 1989…

Ваше еженедельное обновление – 30 декабря 2022 года

30 декабря, 2022

За три года работы в качестве окружного прокурора я неустанно работал над обеспечением безопасности жителей этого округа, одновременно реализуя эффективные стратегии по расширению прав и возможностей наших общин.(продолжение)

QUEENS NONM KI TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY POU MÒTÈL KI KA TOUYE MOUN NAN FDNY EMS TRAVAYÈ NAN ASTORIA

6 октября, 2022

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Pyè Zisopoulos, 34, te akize pa yon gran jiri Queens county ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasinay ak lòt chaj pou asasinay Alison Russo-Elling, yon veteran 25-ane nan Sèvis Medikal Ijans FDNY, ki te posede pou klase nan Kapitèn. Akize a swadizan te apwoche…

RÈN NAN PLEDE KOUPAB POU ATAKE OFISYE POLIS KI TE FRAPE NAN JE AK CROWBAR

31 августа, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz jodi a te anonse ke Andres Tabares, ki gen 40 tan, te plede koupab pou atake pwemye degre pou frape yon ofisye polis ak yon foul moun ki te lakòz gwo blesi fizik. Ofisye polis yo tap pouswiv de akize yo ki tap eseye blarize yon kay nan dat 16…

RÈN YO TE CHAJE AVÈK 67 KONTE POSESYON KRIMINÈL DE YON ZAM AK LÒT KRIM POU KACHÈT ZAM ILEGAL AK ZAM AFE

22 августа, 2022

Rèn nan Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Joseph A. Maddaloni Sr., ki gen 55 an, te akize avèk 67 konte posesyon kriminèl de yon zam ak lòt krim ki te swiv yon envestigasyon alontèm ki te fèt pa Biwo Avoka Distri a. Refè yo te yon total de 42 zam ilegal…

QUEENS NONM PLEDE KOUPAB POU ESEYE ASASINAY POU TIRE ANSYEN JWÈ FOUTBÒL SOLÈY BUFFALO

25 мая, 2022

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Jeffrey Thurston, ki gen 28 tan, te plede koupab pou asasinay, posesyon kriminèl nan yon zam ak lòt krim pou tire yon atlèt elèv deyò yon delivrezon sou Springfield Boulevard nan mwa jiyè 2020. Akize a te plede koupab tou pou akizasyon kanbriyolè pou…

RÈN GASON TE KONDANE A 19 AN NAN PRIZON NAN KOUT KOUTO LANMÒ MADANM LI.

29 марта, 2022

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Jawad Hussain, ki gen 60 tan, te kondane pou pase 19 ane nan prizon pou madanm li ak blese pitit fi li an janvye 2019. Avoka Distri a Katz te di: “Nan plede koupab, akize a kounye a admèt nan ranp ki te touye madanm…

Ваше еженедельное обновление – 11 марта 2022 года

11 марта, 2022

На этой неделе отмечается Национальная неделя защиты прав потребителей – время для распространения информации о модных аферах и мошеннических действиях и для того, чтобы помочь потребителям понять свои права…(продолжение)

DA MELINDA KATZ GEN TOUT POUVWA A ISTWA MWA SELEBRASYON AK ONÈ YO REMAKAB MANM KOMINOTE QUEENS YO

18 февраля, 2022

Queens District Avoka Melinda Katz te òganize yon pwogram selebre nan onè nan istwa Nwa nan Teyat Nwa a sou 16 fevriye 2022. Pwogram nan enkli ap viv mizik ak pèfòmans dans soti nan atis lokal yo, remak envite espesyal nan Konsèy Minisipalite Adrienne Adams, ak yon adrès modèl pa fondatè Rezo Nasyonal la, Reveran…

DE REZIDAN QUEENS TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY AK LÒT KRIM POU KONDWI BWÈ, TRENNEN AKSIDAN KI TE TIYE TRAVAYÈ LOPITAL LA.

17 февраля, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Alamin Ahmed ak Mir Fahmid, tou de nan Jamayik, Queens, te akize på yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasinay, manulag ak lòt chaj. Avoka Distri a Katz te di, “Ou pa ka itilize lari vil nou an tankou si…

DE MESYE YO TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY NAN KOUT KOUTO LANMÒ NAN MOUN; YON AKIZE TE AKIZE TOU POU DEZYÈM TOUYE JIS DE JOU APRE

11 февраля, 2022

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Raymond Kenner, 22, ak Alexander Stephens, ki gen 31 an, te akize pa yon gran jiri Queens County ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon asasinay lanmò yon nonm ki te mouri nan Hollis, Queens, nan dat 21 desanm 2021. Defansè Kenner te anplis de sa te…

GRAN JIRI ENDIRÈK QUEENS NONM POU ATAK ASANSÈ SOU FANM; DEFANSÈ CHAJE AVÈK ABI SÈKS AK TANTATIV VÒL

27 января, 2022

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Ralph Toro, ki gen 62 zan, te akize på yon gran jiri konte Queens e li te jwenn asiyasyon nan Tribinal Siprèm sou vòl, abi seksyèl ak lòt chaj. Avoka Distri a Katz te di, “Akize a akize pou komèt de separe, terifye atak asansè…

KONDANASYON DEFANS LAN A 18 ANE NAN PRIZON APWÈ LI TE PLEDE KOUPAB POU TIRE MENNAJ NAN MWA JANVYE 2019

20 января, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Vernon Jeffers, ki gen 44 ane, te kondane pou pase 18 tan nan prizon apwè ke li te plede koupab pou eseye asasinay. Akize a te tire viktim nan lakay li nan mwa janvye 2019. Avoka Distri a Katz te di, “Akize sa a te…

RÈN GASON PLEDE KOUPAB POU MANSLAGUEUR POU 2020 TIRE KI TE TIYE YOUN AK BLESE DE LÒT

12 ноября, 2021

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Lawayne Ti piti, nan Far Rockaway, Queens, te plede koupab pou manifaktirè nan premye degre pou yon 8 septanm 2020, tire ki te tiye yon sèl moun ak blese de lòt. Avoka Distri a Katz te di: “Akize a nan ka sa a kounye…

QUEENS DA MELINDA KATZ PIDE AL TRIBUNAL QUE DESESTIME CIENTOS DE CASOS CONTRA PERSONAS ACUSADAS DE MERODEAR CON FINES DE PROSTITUCIÓN Y CARGOS CONEXOS

16 марта, 2021

La Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz, compareció hoy ante el Tribunal para solicitar el sobreseimiento de casi 700 casos de personas detenidas, arrestadas y acusadas de merodear con el fin de ejercer la prostitución y de delitos relacionados con la prostitución. Desde que asumió el cargo, el fiscal Katz no ha procesado a…

90세 환자로부터 거의 $150,000를 훔친 혐의로 중절도죄로 기소된 재활 센터 사회 복지사

12 марта, 2021

멜린다 카츠(Melinda Katz) 퀸즈 지방검사는 오늘 28세의 올리비아 고든(Olivia Gordon)이 2019년 사회복지국장으로 일했던 재활 센터에서 노인 환자로부터 약 15만 달러를 훔친 혐의로 중절도, 신분 도용 및 기타 범죄 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. 피고인은 또한 자신이 피해자의 100만 달러 연금의 상속인이 되도록 조치를 취한 혐의도 받고 있습니다. Katz 지방 검사는 이렇게 말했습니다. 이 피고인은 90세 노인의 은행…

UN RESIDENTE DEL QUEENS È ACCUSATO DI OMICIDIO PER AVER SPARATO ALLA MORTE DI UN UOMO DI 33 ANNI

12 марта, 2021

Il procuratore distrettuale del Queens Melinda Katz ha annunciato oggi che Mark Watson, 24 anni, è stato accusato di omicidio e altri crimini per la morte di un uomo di 33 anni avvenuta martedì sera a Hollis, nel Queens.   Il procuratore distrettuale Katz ha dichiarato: “Una partita a dadi si è trasformata in una…

Votre mise à jour hebdomadaire – 15 janvier 2021

15 января, 2021

Chers amis et voisins, Janvier est le mois de la sensibilisation et de la prévention de la traite des êtres humains… (Люкс)

Знакомство с прокурором

Видео
Play Video

Поиск

Поиск...

Категории

Фильтр по дате