ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਕਵੀਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕੈਟਜ਼ ਨੇ 5 ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕੈਟਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕੈਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਵੀਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਵੀਨਜ਼ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ।”

ਨਵੇਂ ADAs ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ-ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ, ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਝੜ 2023 ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹਨ:
ਮੈਥਿਊ ਥਾਮਸ ਡੀ ਬਾਰੀ
, ਬੀਪੀਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ;
ਜੋਸ਼ੁਆ ਗਾਰਟਨ
, ਮੌਰਿਸ ਏ. ਡੀਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਹੋਫਸਟ੍ਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ;
ਨਿਕੋਲਸ ਇਸਹਾਕਸਨ
, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ;
ਕੈਥਰੀਨ ਜੁੰਗਮਿਨ ਕਿਮ
, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ; ਅਤੇ
ਮੈਰੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਰੋਥ
, ਫੋਰਡਹੈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ।

ਨਵੇਂ ਏਡੀਏਜ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਪਿਸ਼ੋਏ ਯਾਕੂਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਟਨੀ ਫਿਨਰਟੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਮੈਂਡੋਜ਼ਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ,

ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ

ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ – 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2023

ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ – ਸਤੰਬਰ 29, 2023

ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ‘ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ – ਸਤੰਬਰ 22, 2023

ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ

6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਦੱਖਣੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਹਿਲਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ

ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੇ ਐਕੂਪੰਕਚਰਿਸਟ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ – ਸਤੰਬਰ 15, 2023