2021

מעצר משטרתי 1/2/2021
ירי קטלני במשטרת ניו יורק 24/11/2020
הרוגים בדריסה 29/04/2021