כל המידע הכלול באתר זה מסופק למטרות מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו כייעוץ משפטי.

משרד התובע המחוזי של מחוז קווינס, או מי מעובדיו, אינם מציגים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לגבי השלמות, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות ביחס לאתר או למידע, לשירותים או לגרפיקה הקשורה הכלולים באתר לכל מטרה שהיא, או נוטלים על עצמם אחריות משפטית או אחריות כלשהי לאי הדיוק, שלמות, או שימושיות של כל מידע המועבר באתר זה. משרד התובע המחוזי של קווינס מתנער במפורש מכל אחריות משפטית המבוססת על כל מידע הכלול באתר זה.

שום דבר הכלול באתר זה אינו מיועד להוות הבטחה, מפורשת או משתמעת, על ידי משרד התובע המחוזי של קווינס לעסוק בכל התחייבות, כולל, אך לא רק, חקירה פלילית או העמדה לדין. ככל שעניינים פליליים תלויים ועומדים נידונים באתר זה, כל האישומים הללו הם האשמות בלבד וכל הנאשמים הם בחזקת חפים מפשע עד ואלא אם כן הוכחה אשמתם.

משרד התובע המחוזי של קווינס אינו אחראי לתוכן של דפים מחוץ לאתר המוזכרים. קישורים אלה ניתנים כשירות מידע בלבד והכללת קישורים מחוץ לאתר אינה מרמזת על המלצה או תמיכה בדעות המובעות בהם.

החומרים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים ולכן העתקה, שכפול או הפצה של כל חלק מאתר זה אסורים ללא הסכמה מראש ובכתב של משרד התובע המחוזי של קווינס, למעט הודעות לעיתונות שניתן לשכפל עם קרדיט מתאים למשרד התובע המחוזי של קווינס. הורדה והדפסה של חומרים מאתר זה מותרת לשימושם האישי של המבקרים.


 

שיפוי

כל משתמש באתר זה מסכים להגן, לשפות ולפטור מחבות את משרד התובע המחוזי של קווינס ואת עובדיו וסוכניו, ואת אתר האינטרנט של משרד התובע המחוזי של קווינס, תורמיו, כל ישות שנוצרה במשותף על ידם, על ידי החברות המסונפות להם, בהתאמה, והדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלהם, בהתאמה, מפני וכנגד כל תביעה והוצאה, כולל שכר טרחת עורך דין, הנובעת מהשימוש בשירות המקוון על ידי המשתמש ביחס לכל תביעה, עם זאת, שנגרם, ועל כל תיאוריה של אחריות, בין אם בחוזה, אחריות קפידה, או נזיקין (כולל רשלנות).


 

מדיניות מדיה חברתית

ערוצי המדיה החברתית מיועדים לכל המעוניינים בעבודת משרד התובע המחוזי של מחוז קווינס. אנו מעודדים דיון פתוח ומזמינים אתכם לחלוק את דעותיכם. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר פוסטים ולחסום משתמשים בודדים אם הם אינם מצייתים להנחיות התגובה שלנו, שהן כדלקמן:

  • אין שפה גסה, מפלה, משמיץ, מוציאה דיבה או מאיימת.
  • אין חדירה לפרטיות; אין שפה גזעית, אתנית או מעוררת התנגדות אחרת.
  • התגובות צריכות להיות נושאיות ורלוונטיות לפוסט המקורי.
  • ללא ספאם, התלקחות, הצפה, מידע מוטעה, פרסומות או שידולים.
  • בלי טרולים.
  • אין לפרסם חומר המפר סימנים מסחריים או חוקי זכויות יוצרים או חוקים אחרים.
  • בלי התקפות אישיות.
  • אין לקדם אלימות, פעילויות בלתי חוקיות או מפוקפקות.