לעיתונות

העדכון השבועי שלכם – 30 ביוני 2023

אני לא אתן להפוך את השכונות שלנו ולא לזרוק שטח.

כשחברת המועצה ננטשה וויליאמס פנתה אלינו בנוגע למרדף אחר משליכים לא חוקיים, הגבנו בחקירה מפורטת שכללה מצלמות נסתרות. (המשך).

עיתונות אחרונה