לעיתונות

העדכון השבועי שלכם – 15.7.2022

חתירה לצדק למען נפגעי עבירה נמצאת בלב עבודתנו. משימה זו חשובה שבעתיים כאשר הקורבנות אינם מסוגלים לסנגר על עצמם כראוי… (המשך)

עיתונות אחרונה