לעיתונות

העדכון השבועי שלך – 25 בפברואר 2022

מוקדם יותר השבוע, משרדי הודיע על הגשת כתבי אישום נגד שני נאשמים בסחר בנשים ובאישומים אחרים בגין אילוץ לכאורה של אישה חסרת בית לעבוד במין בבתי מלון שונים ובמקומות אחרים ברחבי מחוז קווינס. (המשך)

עיתונות אחרונה