לעיתונות

העדכון השבועי שלך – 24 באוגוסט 2023

הגינות במערכת המשפט הפלילי פירושה שעלינו להעריך מחדש מקרים כאשר מתגלות ראיות חדשות ומהימנות לחפות ממשית או להרשעה שגויה. הגשתי השבוע לסנגורים בקשות לביטול שלוש הרשעות שווא… (המשך)

עיתונות אחרונה