לעיתונות

העדכון השבועי שלך – 18 בפברואר 2022

מאז תחילת כהונתי, המשרד שלי עבד קשה כדי להתריע בפניכם על אינספור הונאות ומזימות שרמאים מתכננים כדי להפריד אנשים מכספם שהרוויחו בעמל רב.
לכן אני רוצה ליידע אותך על הונאת מחשב שסוכלה לאחרונה על ידי רשויות אכיפת החוק שלנו ושותפינו העסקיים המקומיים… (המשך)

עיתונות אחרונה