לעיתונות

העדכון השבועי שלך – 11.02.2022

בשבועות האחרונים התחדשו הדיבורים על רפורמת הערבות, בעקבות קריאתו של ראש העיר אדמס לתיקונים בחוקים הנוכחיים המתייחסים באופן ברור יותר לביטחון הציבור. (המשך)

עיתונות אחרונה